ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱۱ : توسط : نرگس

از جان طمع بريدن آسان بود و ليکن

از دوستان جانی مشکل توان بريدن.

فرصت شمار صحبت کز اين دو راه منزل

چون بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدن.