ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۸ : توسط : نرگس

**************************************

فرشته اي هست كه از من نگهباني مي كند.

فرشته اي هست كه مرا دوست دارد

فرشته اي هست كه با من متولد مي شود

از بدو تولد با من بوده است تا به امروز

با من نفس مي كشد

با من به رويا مي رود

با من عاشق مي شود

با من مي گريد

با من مي ميرد

فرشته اي هست كه با من تا به انتها مي رود

اشكهايم را پاك مي كند

آن گاه كه دستي نيست تا بلغزد بر گونه هايم

مرا در آغوش مي گيرد

آنگاه كه آغوشي از من به دور است.

فرشته اي هست كه از درون من مي آيد

از من

در من

با من

فرشته اي هست

آري

فرشته اي هست.