ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۸ : توسط : نرگس

امروز کلی راه رفتم .در خيابانهای سرد .يکه و تنها.

هيچ کس نبود .تنها اشباحی بودند در خيابان .آدمهايی که نمی ديدمشان.

هوا فوق العاده سرد بود.

دلم ميخواست تا آخر دنيا راه می رفتم در دشتهای دور و سرزمينهای بی کران .

به قول فروغ :

کجاست خانه باد؟

درخت کوچک من به باد عاشق بود.