فقط برای پانی
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱ : توسط : نرگس

زرتشت من

اوستايت كجاست؟

بسان فاتح سرزمينهاي دور.....

بسان رود

بسان زمين

بسان آسمان

بسان خورشيد

اين چنين

مست

سرافراز

مغرور

........

زرتشت من

عبور كن اينك

بر سرزمين قلبم

اوستايت كجاست....

*******************************

 

 

مدتهاست كه ننوشته ام.

نمي دانم كه چه شده بود

اما انگار واژه ها در دهنم خشك شده بودند.

اما دوباره آمده ام آن هم فقط به خاطر تو پ.پ.آرماندوي گلم.

پ.پ.آرماندو يكي از فوق العادهترين آدمهاي دنياست.

مثل يك قديس مثل بودا مثل يك پيامبر

بسان تو

يسان تو پ.پ.آرماندوي من

مي دانم كه سخت غمگيني بابت اتفاقي كه افتاده ايكاش در اين روزهاي سخت من دركنارت بودم و مي گفتم كه چه اندازه دوستت دارم .چه اندازه دلتنگ توام و چه اندازه برايت دعا مي كنم .

ايكاش بودم و نبودم و اين براي همه عمر شرمندگيست براي من كه ادعاي دوست داشتن تو را دارم .

مرا ببخش به خاطر كوچك بودن و ناتوان بودنم .

دوستت دارم دوست من