ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۳٠ : توسط : نرگس

مدتهاست که نیامده بودم .

انگار در خودم خفه شده ام .

انگار در من مرده ام.

نمی دانم

احساس می کنم چیزی در من زنده میشود و می میرد.

اما باز دلم می خواهد که بنویسم شاید خودم را پیدا کنم .

می نویسم

حتما