ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٧ : توسط : نرگس

*فنجان چاي عصر بر روي ميز

كتابهاي غبار گرفته

وپرده هاي رنگ ورورفته

بي ترديد رفته اي.

*گلهاي پلاسيده در گلدان

قاب عكس واژگون شده از ديوار

وآينه ترك خورده

بي ترديدرفته اي.

*سكوت خالي خانه

گچ ريخته  ديوار

شپ پره اي افتاده بر كف اتاق

ديوارهاي نم گرفته

عقربه هاي سرگردان ساعت ديواري

چكه آب بر ذهن خسته آشپزخانه

وفنجان چاي عصر برروي ميز

آيا براستي رفته اي؟