ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٢ : توسط : نرگس

شاعر واژه های خوب من سلام

یک نفس بگو برای من یک غزل یا قصیده شعر نو

شاعر روزهای بی کلام

شاعر تمام عاشقان

در دلت اشاره کن مرا

به یک نگاه

من که واژه واژه نفس می کشم تو را

من که آب میشوم در هوای تو

من که شعر میشوم

در صدای تو

من که هیچ می شوم از برای تو

شاعر سکوتها و نورها

شاعر عروجها و شورها

شاعر تمام فصلها و سالها

از برای چه سکوت می کنی در این روزها؟

واژه واژه میشوم برای تو

مرا نفس بکش مرا بنوش

تا میان شعر تو سفر کنم

در دهان تو صدا شوم

در میان چشم تو

نگاه شوم

در میان دست تو حس شوم

شاعر تمام واژه های من سلام

سلام سلام....