ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳ : توسط : نرگس

کتاب بادبادک باز اثر خالد حسینی را امروز تمام کردم .واقعا اثر بی نظیری است.برای کسی که شناختی از افغانستان و فرهنگ آن مردم ندارد بسیار جالب است که چیزهای زیادی بیاموزد.شاید برای بیشتر ماها افغانستان تنها کشور جنگ زده ای است که پر از آواره و مردمانی فلک زده است.اما روح عظیم فرهنگ غنی در این کشور نهفته است که در تمام نوشته های کتاب به چشم می خورد و دید دیگری به آدم می دهد و همچنین نزدیکی فرهنگ این ملت با ما ایرانیان در همه کتاب به چشم می خورد عشق و علاقه این مردم به فردوسی و حافظ و سعدی و....در پشت جلد کتاب این دو نظر نوشته که براتون می نویسم فکر می کنم فیلمی از این کتاب هم ساخته شده که من هم هنوز ندیده ام :

ایزابل آلنده:اثری شگفت انگیز...این داستان از جنس ان داستانهای فراموش نشدنی است که تا سالها با شما خواهد ماند.این رمان استثنایی تمام درونمایه های مهم ادبیات و زندگی را در بر می گیرد : عشق ،افتخار، گناه ،ترس ،رستگاری ...این کتاب برایم چنان تاثیر گذار بود که تا مدتها هر چیزی که بعد از آن می خواندم  بی روح به نظرم می رسید."

بوک پیچ : بادبادک باز اولین رمان افغانی است که به زبان انگلیسی نوشته شده و داستانی تمام عیار را از خانواده ،عشق ، دوستی نقل می کند  که تا قبل از آن در ادبیات داستانی سابقه نداشته است.این رمان به همان اندازه که عاطفی و جذاب است بی اندازه تاثیر گذار  می باشد.

گسیل تو: خالد حسینی در اولین رمان خود به نام بادبادک باز  به دستاوردی نائل آمده که فقط تعداد اندکی از نویسندگان معاصر به آن دست یافته اند نویسنده ضمن روایتی آموزنده و روشنگر از نابسامانی های سیاسی و فرهنگی افغانستان ،شخصیت هایی پویا می آفریند که تلاشهای تاثیر برانگیز و پیروزی های پر شور شان حتا مدت ها بعد از پایان کتاب در ذهن خواننده باقی می ماند و شاید تنها ایراد واقعی این رمان شگفت انگیز این باشد که خیلی زود تمام می شود .