ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٤ : توسط : نرگس

بی گمان روزهای خوبی هم در راه خواهند بود

بی گمان لحظه های بی قراری به پایان خواهند رسید

به مانند این باران سیل اسا

که می بارد بی امان

در دشتهای دوردست خاطرات

بی گمان رودهای پر آب سرانجام به دریا خواهند رسید و

ماهیان خسته از تلاطم رودهای حقیر

در اغوش آبهای آزاد

آرام خواهند گرفت.

بی گمان تو نیز بر من ....