زندگي را به آواز بخوان
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢ : توسط : نرگس

زندگي را به آواز بخوان" اثري است از جمال مير صادقي.رماني كه در واقع از داستانهاي كوتاه شكل مي گيرد.نويسنده در ابتداي كتاب خود به بررسي اين شكل از رمان مي پردازد و مي نويسد:در مقاله اي از نويسنده اي آمريكايي مي خواندم كه اخيرا در آمريكا رايج شده است كه داستانهاي كوتاه را به هم متصل كنند و به صورت رماني درآورند و نام اين عمل را،رماني كردن داستان كوتاه گذاشته اند....

داستانهاي اين كتاب منسجم و به هم پيوسته اند.داستان خط روايتي مشخصي دارد .داستان حول زندگي پسري به نام كمال و آدمهاي اطرافش مي پردازد و در اين ميان به حوادث انقلاب هم چشم مي دوزد و آ‌دمهاي داستان كه به نوعي در اين خط قرار مي گيرند.هر فصل جذابيت خودش را دارد يعني به عنوان يك داستان مجزا هم مي تواند مطرح باشد هم فصلي از كتاب.نويسنده با قلمي شيوا آدم را دنبال خود مي كشدواز توضيحات اضافي مي پرهيزد.

نويسنده كتاب فارغ التحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران است.در دوره دراز نويسندگي داستانهاي كوتاه و بلند بسيار و جند رمان نوشته است كه برخي از آنها به زبانهاي ديگر هم ترجمه شده اند.

اين كتاب توسط انتشارات نيلوفر به چاپ رسيده است .