تقسيم
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۳ : توسط : نرگس

"سالهاي اوج گيري فاشيسم در ايتالياست.در يك خانواده سنتي در شهري كوچك يك كارمند ساده دارايي بعد از مرگش به دليل يك سو تفاهم يا شوخي به يك اسطوره ميهني تبديل مي شود.الگويي كه همه از او اقتباس مي كنند و ميخواهند كه مانند اوبعد از مرگشان با پيرهن سياه حزب فاشيست به خاك سپرده شوند.امااين اسطوره ميهني در چارديواري نفوذ ناپذير خانه اش زندگي اي هم داشته است كه در داخل خانه هم اورا به اسطوره ديگري تبديل مي كندو...."متن بالا از پشت جلد كتاب "تقسيم " نوشته "پيروكيارا"با ترجمه "مهدي سحابي"گرفته شده است.پيرو كيارا استا د قصه گويي ايتاليا در سال 1913 به دنيا آمد و در جواني حرفه هاي مختلفي رادر ايتاليا و فرانسه پيش گرفت كتاب حاضر با عنوان اصلي تقسيم به نظر اكثرا منتقدان بهترين اثر كيارا در ميان بيش از سي رماني است كه نوشته است.اولين بار در 1964 چاپ شد و از آن پس هميشه جز پر فروش ترين كابهاي ادبيات معاصر ايتاليا بوده است.كيارا در 1986 در گذشت.

 

داستان اصلي كتاب بر زندگي خانواده اي سه نفره مي پردازد.سه خواهر كه در سايه پاكدامني خويش سالهاي جواني را از سر گذرانده اند و به ناگاه با ورودمردي به خانه آنها حسهاي خفته وجودشان كه در سايه سخت گيريهاي پدر به خواب رفته است بيدار ميشود.ورودناگهاني كه سايه زندگي سختگيرانه را در هم مي شكند و زوال يك خانواده را رقم مي زند.

متن كتاب از سبك خاص نويسنده پيروي مي كند.حاصل اين سبك ويژه مبتني بر صرفه جويي روايي برقراري رابطه مستقيم و بالبداهه نويسنده با خواننده است وارتباط هميشگي و نزديكي كه ميان خواننده بايك به يك آثار پيروكيارا برقرار ميماند .اين ارتباط نزديك و آني همچنين يادآور برخي ويژگيهاي جنبش بزرگ نئورئاليسم است كه بسياري از منتقدان بدرستي بر پيوندكيارا با آن تاكيد گذاشته اند هم از نظر زماني و هم از چندين ديدگاه سبك شناسي.

مهدي سحابي مترجم كتاب جاودانه"در جستجوي زمان از دست رفته " نوشته "مارسل پروست" هم مي باشد.