ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱ : توسط : نرگس

گل سرخي براي ندا

*مي آيم

تمام امير آباد را لبريز از گل سرخ خواهم كرد

تمام ساعتها در 18:10 خواهند ايستاد

تادر مقابل عظمت لحظه ها سكوت كنند.

سكوت

سكوتي

كه تو را جاودانه مي كند.

خاك

خاكي كه نشان خون تو بر آن نقش بسته است

متبرك مي شود

برا ي تمام سالهاي ديگر

.

چشمهايت

كه برا ي آخرين بار

با آن نگاه بهت زده

ما را بدرود مي گفتند

در خاطر

خيابان مانده است

تما م سالهاي سال در

ذهن سيماني اش

آن نگاه ثبت خواهد شد.

اي دوست

اي هم وطن

اي همراه

اي فرزند

اي زن

تمام گلهاي سرخ اين سرزمين

براي تو .