ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۸ : توسط : نرگس

روزهاي آخرين سال نيز مي گذرد.

آخرين یادداشتهای سال،آخرين تصميم گيريها ،همه چيز روي آخرين و اولين مي چرخد.

اما چه سالي بود اين 83 .مهمترين نتايج زندگي من در اين سال به دست امد.

نمي دانم .انگار كه گذر مهمي بود بر گذشته و دست شستن براي هميشه از يه قسمت آن.از آن بخش عذاب آور كه هميشه با توست و چون خوره روحت را مي خورد.

 

و رسيدن به نتايج مهم كه شايد براي تمام سالهاي بعد به دردت بخورد.

فكر كردن به ادمهايي كه تا همين چند ماه پيش بودند اما الان در بستر خاك،خاك پذيرنده ،غنوده اند و روحشان در دنياي ابدي به حيات خويش ادامه مي دهند.فكر كردن به غمهايي كه فكر مي كردي هيچوقت تمام نمي شود اما الان مي بيني كه اين نيز بگذرد.و انديشيدن هاي بسيار به همه آنچه كه گذشت.

خدايا

ممنونم كه يك سال ديگر را بر ما بخشيدي تا لذت زنده بودن و زندگي كردن ،دوست داشتن ،و انسان بودن را تجربه كنيم.

ممنونم كه بهاري ديگر را بر ما مي بخشي و عمري ديگر تا فرصت جبران داشته باشيم.

ممنونم .بابت همه چيز.

*********************************************