از عوارض خواندن کتا ب"آنچه زنان باید درباره مردان بدانند." نوشته "باربارا دی آنجلیس"

اگر شما هم این کتاب را خوانده اید حتما این نکته کتاب را به یاد دارید که گفته است :برای همسرانتان مادر نباشید .نویسنده از زنان می خواهد که دست از تر و خشک کردن مردانشان بردارند و همیشه در نقش حمایت کننده ظاهر نشوند و بگذارند که مردها هم اشتباهات خودشان را داشته باشند .

و این هم عوارض اجرا کردن نکات این کتاب

شما از یاداوری هر روزه که کلیدت را یادت نرود خسته شده اید و تصمیم میگیرید که دیگر به او چیزی نگویید تا کلیدش را مثل همیشه یادش برود و شما هم یادآوری نمی کنید و او پشت در بماند و حالش جا بیاید و دفعه بعد کلید را با خودش ببرد.نتیجه اینکه وقتی به خانه می روید با قفل شکسته و دستگیره کج و معوج  مواجه می شوید و باید کلی پول برای خرید یک قفل تازه بپردازید.

شما از یادآوری اینکه فیش تلفن یادت نرود قبض آب و برق یادت نرود....خسته شده اید این دفعه وقتی فیشها به سمت خانه سرازیر میشود آنها را در جایی در معرض دید قرار می دهید و صدایتان هم در نمی آید در نتیجه بعد از مدتی هم تلفن و هم آب و برق و....قطع میشود چون چندین ماه است که فیشهای شما پرداخت نشده و همسر شما با کمال ناباوری می  گوید من که همیشه به موقع پرداخت کرده ام !

این دو نکته را داشته باشید تا بقیه اش را بعدا برایتان بگویم .

/ 1 نظر / 5 بازدید
رقص برگها

سلام...