براي پ.پ.آرماندو به خاطر همه چيز.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تنها تويي

مي تواني دست پيش آري

قلبم را بچيني

ببويي

پرپر كني

بدون آنكه احساس كنم زجري را

يا لرزش احساسي به روي سردي دل را

تنها تويي كه مي توني

ببيني مرا اينگونه

بي نقاب و فريب

تويي كه مي تواني

چون معجزه اي

در يك روز گرم تابستان

مرا با صدايت اينگونه شاد گرداني

به مانند ديدن خوابي خوش

به مانند بوييدن عطر كاج

به مانند تو.

خرداد 85.

................

 

/ 0 نظر / 2 بازدید