من از کجا میایم که تمام صبحهای سرد جهان در من می وزند.

از کجا میایم که تمام پدران پشت چراغهای قرمز جریمه میشوند

وتمام مادران در آشپزخانه می پوسند.

از کجا؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید