چشم انتظاری باران

در نگاه کهنسالی این درخت

درخت ارزو

دردشت خشکسالی ذهن.

تو باران باش

مرا بارور کن

سبزم کن

خاک من

باش.

شکوه جاودانه مرا

به نظاره بنشین

ای خاک

ای باران

ای من

ای دوست

……………………..

روسری آبی بی تابی

می لغزد از موهای پریشان دخترکی

که شبها پاورچین پاورچین

به خواب تو میاید.

تا شاید دست تو

گره اش بزند.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید