شاعر واژه های خوب من سلام

یک نفس بگو برای من یک غزل یا قصیده شعر نو

شاعر روزهای بی کلام

شاعر تمام عاشقان

در دلت اشاره کن مرا

به یک نگاه

من که واژه واژه نفس می کشم تو را

من که آب میشوم در هوای تو

من که شعر میشوم

در صدای تو

من که هیچ می شوم از برای تو

شاعر سکوتها و نورها

شاعر عروجها و شورها

شاعر تمام فصلها و سالها

از برای چه سکوت می کنی در این روزها؟

واژه واژه میشوم برای تو

مرا نفس بکش مرا بنوش

تا میان شعر تو سفر کنم

در دهان تو صدا شوم

در میان چشم تو

نگاه شوم

در میان دست تو حس شوم

شاعر تمام واژه های من سلام

سلام سلام....

/ 5 نظر / 6 بازدید
...

سلام....

حسن عاملی

سلام چه حس زیبایی ..... از برای چه سکوت می کنی در این روزها؟ واژه واژه میشوم برای تو مرا نفس بکش مرا بنوش........ قلمتان سبز...[گل]

سمیه

تو واقعا اینا رو خودت مینویسی یا جبرئیل الهام میکنه!!!!

سلام

خوبه خط سوم وزن شکسته میشه .. اگه بطور مثال میگفتید بی قرار روزهای بی کلام درست میشد/ یا بعد از واژه واژه همین مشکل هست / ... اما ترکیبات زیبایی قابل ذکرند از جمله شاعر عروجها و شورها ... مرا بنوش ... مرا نفس بکش ...

شهپر

نرگس جان زندگی را بازی کن نه تفسیر این را نه بر گرفته از کتاب و فلسفه بلکه از سر تجربه بهت میگم خوشحالم که هنوز مینویسی اما ...