جایی ندارم

در هیچ کجای این زمین بزرگ

نه ریشه ای دوانده ام

عمیق در دل خاک

نه دستی چنگ زده ام

پر توان بر جایی

هیچ

به نسیمی می مانم

امروز اینجایم

فردا خدا می داند.

**********

دل تنگیهایت را با چه کسی باید بگویی

با لین اشباح یا سایه های روی دیوار

بسان قطره ای

بر روی لبهای خشک زمین

پنهان می شوم

با این همه دلتنگی.

**********

 

/ 0 نظر / 2 بازدید