اين يادداشت روز تولدمه هفتم ارديبهشت که تو سايتم نبوده حالا گذاشتمش.

امروز هفتم ارديبهشت ماه تولدمه.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

صبح كه بيدار شدم اخمام تو هم بود چون فكر مي كردم كه خواهرم يادش رفته .صبح زود رفته بود سر كار .در بسترم دراز كشيده بودم و فكر مي كردم كه امروز را كه در خانه ام چه بايد كنم كه زنگ زد و غافلگيرم كرد.اينطوري شد كه روزي كه فكر مي كردم بايد در كسالت محض بگذره يه شروع خوب داشت.

........................................

دوتا كتاب خواندم از باربارا دي آنجليس به نامهاي "آنچه مردان مي خواهند زنان بدانند "و "آنچه زنان مي خواهند مردان بدانند."

جالب بود .اما احساس مي كنم كه انگار بعضي جاهاش با جامعه خودمان و طرز تربيتمان جور در نمي آيد.در كل خوب بود به آدم يه ديد كلي مي داد .اما دقيق مي شدي مي ديدي ما زنان و مردان ايراني انگار هنوز خيلي كار داريم كه خودمان را بشناسيم و بعد تازه بخواهيم بدانيم طرف مقابلمان چه مي خواهد.ما انگار خيلي منطقي نيستيم .ديدمان در زندگي بيشتر روي اين اصله كه چي ياد گرفتيم نه اينكه چي درسته .انديشيدن را خوب ياد نگرفته ايم .

شهر ما حتي يك مشاور درست و حسابي ندارد تا بتوانيم برويم ببينيم چه دردي داريم  حالا خود تا آخر قصه بخوان......

.....................................

گفتم كه دارم كتاب نگاهي به تاريخ جهان را مي خوانم چه جالب اصلا فكر نمي كردم كه هند كشوري به اين شگفتي است .در مورد تمدنهاي بزرگ جهان چين و ايران و يونان و رم مطالبي جالب ياد گرفتم .نگاه جالب جواهر نعل نهرو مرا سخت مجذوب كرده است .كاملا بي طرفانه حرف مي زند واقعا دارد تاريخ را مي گويد نه اينكه تاريخ بسازد .كاري كه معمولا در مملكت ما زياد انجام مي دهند و مي دهند خورد ما.

.....................................

.

/ 0 نظر / 2 بازدید