بی گمان روزهای خوبی هم در راه خواهند بود

بی گمان لحظه های بی قراری به پایان خواهند رسید

به مانند این باران سیل اسا

که می بارد بی امان

در دشتهای دوردست خاطرات

بی گمان رودهای پر آب سرانجام به دریا خواهند رسید و

ماهیان خسته از تلاطم رودهای حقیر

در اغوش آبهای آزاد

آرام خواهند گرفت.

بی گمان تو نیز بر من ....

/ 5 نظر / 4 بازدید
پ پ آرماندو

نرگسی مطمئنی لحظه های بی قراری تموم می شن؟ بعضی وقتها به نظر بی پایان می رسند....

غزل

روزهایی را پشت سرگذاشتیم سرشار از لحظات بی قراری. با آرزوی تمام شدن لحظه های بی قراری.آن روزها رفتند و بی قراریهایی از جنس دیگر جای آنها را گرفتند. و ماندیم در حسرت آن روزهای گذشته............

حسن عاملی

سلام ... و آنوقت به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد سبز باشید[گل]

آبی آرام

سلام آخر شعر سه نقطه بزارید بهتره ....