"شاهزاده جادو شده " شاهکاری است که لئونید سالاویف یکی از نویسندگان بزرگ روسیه آن را نگاشته است .این کتاب تصویر زندگی مردی در حال سفر است .مردی که سر راه خود با موانع فراوانی روبرو میشود و به طور خستگی ناپذیری می کوشد تا آنها را یکی یکی ، از سر راه خود بردارد.این مرد کسی نیست جز ملا نصرالدین که گویی جهان را بیش از یکبار زیسته است و تجربه فراوان او در حل مسائل مختلف در عین حال پیچیده میان مردم ،اعمال و خود او را متفاوت از دیگران جلوه گر میسازد.این کتاب اگر چه در مجموعه کتابهای نوجوانان منتشر میشود اما خواندن آن به همه گروههای سنی توصیه میشود .زیرا خود نویسنده نیز ،همانطورکه در مقدمه اشاره کرده ،چنین هدفی داشته است."

مطلب بالا را از پشت جلد این کتاب زیبا برایتان نوشتم .نویسنده در کودکیهای خویش در شهر فرغانه زندگی می کرده جایی به گمانم در ازبکستان و خاطرات بسیار خوشی از آنجا به یاد دارد او با نوشتن این کتاب دین خود را به کودکیهایش ادا کرده است .شخصیت ملا نصرالدین شخصیت بسیار معروفی در خاور میانه است و اکثر مردم او را میشناسند که با زبان طنز و نکته سنجی سعی در ایجاد تحول در زندگی مردم داشته است .در این کتاب به تصاویر جدیدی از زندگی او می رسیم که می تواند بسیار اموزنده باشد .زمانی که ملا به سفرهایی می رود که به نوعی راه طریقت را بپیماید.این کتاب حدود 30 سال پیش چاپ و سالها نایاب بوده و اکنون نشر آفرینگان اقدام به چاپ مجدد ان کرده است.در مقدمه کتاب این اثر را در ردیف آثاری چون " مرشد و مارگاریتا " میخاییل بولگاکف قرار داده اند و خواندن آن را به همه توصیه می کنند .

/ 0 نظر / 4 بازدید