مدتهاست که نیامده بودم .

انگار در خودم خفه شده ام .

انگار در من مرده ام.

نمی دانم

احساس می کنم چیزی در من زنده میشود و می میرد.

اما باز دلم می خواهد که بنویسم شاید خودم را پیدا کنم .

می نویسم

حتما

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
...

خوشحالم ازت باخبر شدم . . .

مرسده

'hid h,rhت نبودن باعث میشه با انرژی بیشتری بیای و ادامه دهی موفق باشی[چشمک]