دشتهای آغشته به شقایق ...

کوههایی که در امتداد افق سبز و با شکوهند....

جنگلهای که در سکوت سحرگاه بکر و دست نخورده به نظر میایند ، سرشار از حس غریبی که در فضا موج می زند...

جیرجیرکهای مست از سمفونی شبانه خویش آغشته در غباری از شبنم ....

کفشدوزکهایی که می رقصند بر ساقه های علف ....

و نسیمی که می وزد در غروب می پیچد میان شاخه های در خت گیلاس پیر حیاط و سرمستت می کند از خنکای یک عصر بهاری...

همه را پشت سر گذاشته ام و دوباره برگشتم در میان گرمای طاقت فرسای اینجا.

اما تما این صحنه ها را به روشنی در ذهن و روحم ثبت کرده ام تا تمام روزهای گرم را با این تصاویر به پایان برسانم .

..................................................................

/ 2 نظر / 2 بازدید
حسن عاملی

سلام حسی لطیف که به زیبایی بیان شده بود . کاش می شد در آن دشت پر شقایق لختی بیشتر ماند... شاد باشید[لبخند]

سمیه

منم همینطور راستی این پیغام ها رو سر کلاس اینترنت دارم برات میذارم[نیشخند]