عزیز دلم

بیا اندکی خوش باشیم

بیا کنارم بشین دمی

چای بنوشیم

و سیگاری دود کنیم

بخندیم به هر چه

ادم عاقل روی زمین

در جمع دیوانگان

هیچ اندوهی راه ندارد

بیا به  مهمانی دیوانه ای

که کابوسهایش  ورارونه است

اما همنشین خوبیست

باور کن

 

/ 1 نظر / 2 بازدید