"مادران عزادار هر شنبه ساعت 7 عصر در پارک لاله عزاداری می کنند."

 ساعت 7 عصر

پارک لاله.

هوای بوی خون می دهد و گلوله

ساعت 7 عصر پارک لاله

به دیدنم که می ایی

برایم دستمالی بیاور

که عطر دخترم را بدهد

یا دفتری که داستان پسرم را بر آن بنویسم .

برایم شمعی بیاور تا روشن کنم بر خاک تازه مزار فرزندم

دستهایت را برایم بیاور

تا گونه های خشکیده از اشکم را نوازش کنند.

دیگر تمام شنبه ها مجلس  ترحیم فرزند من است

تمام شما مادران دعوتید که بیایید

بیایید و برای کودکانم لالایی بخوانید

ببینید چگونه ارام در  خاک  غنوده اند

اینک دیگرهیچ صدایی بیدارشان نخواهد کرد به ناگاه

بیایید برای کودکان من لالایی بخوانید.

منتظرم.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید

مردگان امسال عاشق ترین زندگان بودند