چه لذتی دارد در آزار آن دیگری.آن دیگری که تو را به مانند پیامبری بزرگ دو.ست می دارد.

چه سان لذت بخش است تحقیر آن دیگری آن دیگری که سخن تو را به مانند اوستا می خواند.

آن دیگری که در تو گم می شود پیدا میشود .

آری بسیار لذت بخش است دردها و رنجهای خویشتن را بر جانش ریختن او را به خود وانهادن و تحقیرش کردن به گناه دوست داشتنمان.

چه سان لذت بخش است .می فهمی.

...................................................

/ 3 نظر / 2 بازدید
arezoo

salam aziizammmmmmmmmmm khoobiiii????

arezoo

http://blog.360.yahoo.com/blog-vFbz7TEierSOZxmgqUY7

arezoo

http://blog.360.yahoo.com/blog-vFbz7TEierSOZxmgqUY7