من يك كلام تازه ام.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

من پر از واژه ام.

پر از سكوتم من .

در برهوت احساس

ميان دلهرهاي از دست دادنت

هميشه باد مي آيد.

باد مي آيد.

عطر نرگسها را با خود مي برد تا تو.

سازي بر دستي مي لغزد.

اوازي است كه براي تو مي خواند.

كسي ،در دوردست ارزو اشك مي ريزد.

كسي تو را مي خواند.

فريادي كه در لابلاي لايه هاي شب به

سكوتي بي انتها تبديل مي شود.

من تو را مي جويم .

من تو را مي خوانم.

من تو را به تمامي فرياد مي زنم.

من تو را درنگ مي كنم.

من تو را سرود مي كنم.

من تو را اواز مي كنم.

من تو را ،تمام تو را ،در ميان اين واژه ها پنهان مي كنم.

مبادا تو را ببرد اين باد

اين باد ويرانگر.

.............................

هميشه باد مي آيد.

باد مي آيد و خانه علف ويران مي شود.

آن روز هم كه تو رفتي باد مي آمد.

باورت مي شود.

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
هیچ کس

ما دو تا می توانيم برويم و برگرديم / می توانيم از ياد ببريم و بخوابيم / بيدار شويم و رنج بکشيم و پير شويم / دوباره بخوابيم و خواب مرگ ببينيم/ بيدار شويم و بخوابيم و بخنديم و جوانی از سر بگيريم / اما عشق مان به جای می ماند / لجوج مثل موجود بی ادراکی / زنده مثل هوس / ستمگر مثل خاطره / ابله مثل حسرت / مهربان مثل يادبود/ به سردی مرمر به زيبايی روز و به تردی کودک .

محمد طه

سلام دوست من!باعث افتخار من هست.رخصت دهيد من هم لينک شما را وارد نمايم...يا حق

n

سلام من امروز از باد وهر انچه که می سازد و ويران ميکند پر سيدم انکه ميرود و نمی ايستد در کجای اين جهان ايستاده .وتنها هو هوی باد .

محمد طه

سلام!دوست من با اجازتون لينک شما در وبلاگ حقير من اضافه شد...در ضمن من منظورم نسلی بود که ما را سوزاند.....يا حق