"آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هر كجا هست خدايا به سلامت دارش."

...........................................................................

 

امروز كه بعد از چند روز مرخصي رفتم سركارآو رفته بود.

همكارم چند سال از من كوچكتر بود.از آن آدمهاي صوفي مسلك ،مهربان و با دلي پاك .از آن آدمهايي كه آدم دلش مي خواهد اگر بچه اي داشته باشد مثل او باشد.

حالا اتاقمان بدون حضور او خالي و ساكت است .هميشه همين طور است .تا وقتي كه پيشمان هستند نمي توانيم وجودشان را در يابيم همين كه از ما دور ميشوند تازه مي فهميم كه رفته اند و ما را جا گذاشته اند.

نمي دانم .اما تنها برايش آرزوي شادكامي و موفقيت مي كنم .باشد كه خداوند دل پاك اورا هميشه سبز دارد.

.............................................................................

 

نمي دانم چرا اجازه داده ام كه گم شوم .واقعا گم شوم .ميان تمام اين روزمرگيها ،ميان همه حرفها ،ميان تمام آنچه كه من آن را كابوسهاي شبانه مي نامم .

دلم ميخواهد برگردم .برگردم به عقب ببينم كه كجاي كارم اشتباه بوده است.كجا خودم را جا گذاشته ام .كجا خودم را گم كرده بودم .بايد عجله كنم .زمان زيادي از دست رفته است .

 

..............................................................................

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
تایماز (لحظه ها رو با تو بودن 2)

سلام وبلاگ خيلی پر محتوايی داری خلی خوشحال ميشم با شما تبادل لينک کنم و بيشتر با شما آشنا بشم به اميد داشتن يک وبلاگ خوب يا حق

amin

واقعاْ چرا خودتو گم کردی

....

امشب تنها يک احساس مرا از بالا به پايين کشاند نمی دانم چه حسی بود اما حق با او بود ....به روز گم شدن خاطره ها نيز چيزی باقی نمانده تا به آن روز فرصت زيادی برايم نمانده ....رفتن....و از هستی نيست شدن....تصميم عجيبی است اما رسم زمانه است و ....چند روزی است که انديشيدن به آن روزها امانم را بريده....آری بايد بگويم عقب مانده يه خاطرات گشته ام...من نيز شايد به سفری به دور دست ها داشته باشم ...نمی دانم به کجا شايد در همين چند قدمی خودم و شايد ...

tarzan

سلام خواهشی که دارم اينه که بريد تو دل کار و ....