به دنیا می آییم بی آنکه بخواهیم چون بذرهایی که بر زمین ریخته می شوند در جایی چشم باز می کنیم .کودکیمان در رنجهای عظیم می گذرد کودکیم اما کودکی نداریم بزرگ می شویم به هرچیزی چنگ می زنیم تا بالا برویم عاشق می شویم اما عشق به مانند خورشید کمرنگ یک عصر زمستانی در انتها محو می شود و ما می مانییم با یک دنیا خاطره، تمام زندگی را سگ دو می زنیم ازدواج می کنیم بچه دار می شویم و برای آینده آنها تلاش می کنیم تلاش می کنیم تا حسابهای بانکیشان را پر کنیم از ترس اینکه مبادا در نبود ما دچار مشکل شوند تمام زندگیمان را برای کودکی کردن آنها می گذاریم چرا که خود هنوز عقده های کودکیمان را داریم  پیر می شویم و در نهایت می میریم .دنیاهای دیگر در چند قدمی ماست و ما هیچ لذتی نبرده ایم از زیستنمان نه دیوار چین را دیده ایم و نه اهرام مصر را و نه تمدنهای یونان و .... دنیاهای پر هیجان و لذتهای ناب دیگری هم بوده که نچشیده ایم و ...همه زندگیمان در چرخه ای طی شده است که بیهوده می نماید در بدست آوردن نان . آیا لیاقت ما این بوده ؟ چرا آن بذر ،آن بذر اولیه در جایی دیگر به بار ننشست؟ نمی دانم

.....................................

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
آیدین

و این شده چرخه ی زندگی و زندگی هم شده یک عادت . . .

آیدین

چراعاقلان رانصیحت کنیم؟ بیایید از عشق صحبت کنیم [گل] تمام عبادات ما عادت است به بی عادتی کاش عادت کنیم [گل] چه اشکال دارد پس ازهر نماز دو رکعت گلی را عبادت کنیم [گل] به هنگام نیت برای نماز به آلاله ها قصد قربت کنیم [گل] چه اشکال دارد که درهرقنوت دمی بشنو از نی حکایت کنیم [گل] چه اشکال دارد درآیینه ها جمال خدا را زیارت کنیم [گل] اگرعشق خود علت اصلی است چرابحث معلول وعلت کنیم [گل] بیایید تا عین عین القضات میان دل و دین قضاوت کنیم [گل] خدایا ! دلی آفتابی بده! که از باغ گلها حمایت کنیم [گل] رعایت کن آن عاشقی را که گفت: بیا عاشقی را رعایت کنیم

نرگس گ.

چرخه زندگی را چه زیبا توصیف کردی. همه همین موضوع را میدونیم ولی دوباره به کارهای روتین خودمون ادامه میدیم. چرا؟؟