"دختری با پرتغال "از یوستین گاردر را خواندم.گئورک نوجوانی 15 ساله است که پدرش را در 4 سالگی  از دست داده .روزی به او نامه ای می دهند که پدر قبل از مرگ برایش نوشته است .داستان عاشقانه ای از پدر و مادرش و نحوه آشنایشان و در پایان این سوال از پسر که آیا او از به دنیا آمدنش راضی است؟ یا ناراضی؟آیا پدرش را مسئول تولدش می داند و گناهکار؟

کتاب عاشقانه زیبایی است از دو انسان ،آمیزه ای از عشق و محبت وزندگی .دغدغه های مردی که در انتظار مرگ است و چشمانش با مرگ بینا تر شده اند اکنون او دیگر می داند که چه زیباییهای در اطرافش بوده اند که او به اندازه کافی به آنها اهمیت نداده .او تمام این دغدغه ها را برای پسرش بازگو می کند .

کتاب نثری ساده و روان دارد و بسیار جذاب است .

/ 0 نظر / 2 بازدید